ZESKANUJ KOD QR

Znajdziesz i przekażesz wszędzie o każdej porze!

 


Produkty w ofercie:

-  WKŁADY KOMINOWE

KOMINY IZOLOWANE

NASADY KOMINOWE

PRZEWODY GIĘTKIE

ZSYPY NA PRANIE

-  DRZWICZKI OSŁONOWE

OKAPY PRZEMYSŁOWE

 

 

 

Zadzwoń:

 

Kom: 736 855 700

Kom: 736 855 790

 

 

Nasze systemy to:

Dobry wybór

Wysoka jakość

Najlepsza cena

Kompetentna obsługa

Certyfikaty CE

Deklaracje producentaCertyfikaty - Deklaracje - Atesty

Wymagany program do obsługi ceników Adobe Acrobat

 


Certyfikaty

 

Certyfikat Z438

 

 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z438

 

Kominy metalowe - Części składowe systemów kominowych.


 

Certyfikat Z439

 

 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z439

 

Kominy metalowe - Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki.


 

Certyfikat Z440

 

 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z440

 

Kominy - Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór splania.

Certyfikaty

 

Wyroby kominowe bez oznakowania CE nie mogą być wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Aby oznakować wyrób znakiem CE, producent wykonuje badania i analizy dla spełnienia wymagań, a następnie poddaje produkty procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Procedura oceny zgodności wyrobów wymaga udziału tzw. Jednostki Notyfikującej. Jest to organizacja wyznaczona przez władze krajowe do wykonywania zadań wynikających z dyrektyw. Znak CE nie wskazuje, że wyrób został wytworzony na terenie EEA, a jedynie że jego producent poświadcza fakt, iż wyrób został przez niego poddany właściwej ocenie zgodności przed wprowadzeniem go na rynek i tym samym spełnia wymagania prawne. Producent wyrobu sam umieszcza na nim znak CE, ale musi uprzednio przedsięwziąć odpowiednie kroki. Jego obowiązkiem jest przeprowadzenie kontroli zgodności, stworzenie dokumentacji technicznej i podpisanie deklaracji właściwości użytkowych.

 

Kraje, w których jest wymagane oznaczenie CE

 

Znakowanie CE jest obowiązkiem dla pewnych grup wyrobów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), w których skład wchodzi 28 państw członkowskich UE, kraje EFTA oraz Turcja.  Znak ten jest również obowiązkowy dla wszystkich wyrobów wytworzonych w krajach trzeciego świata, a sprzedawanych w strefie EEA. W takim przypadku importer musi się upewnić, że wytwórca spoza UE podjął niezbędne kroki, pozwalające mu umieścić na swym wyrobie znak CE. Jeżeli tego nie uczynił – importer musi niejako przejąć obowiązki producenta, w celu wprowadzenia tego wyrobu na obszar EEA.

 


Deklaracje

 

Deklaracja System DP

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_1

 

System kominów dwuściennych typu:Dwuścienny Podciśnieniowy


 

Deklaracja System DN

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_2

 

System kominów dwuściennych typu:Dwuścienny Nadciśnieniowy


 

Deklaracja System DZ

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_3

 

System kominów dwuściennych typu:Dwuścienny Żaro


 

Deklaracja System JP

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_4

 

System kominów jednściennych typu:Jednościenny Podciśnieniowy


 

Deklaracja System JN

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_5

 

System kominów jednnościennch typu:Jednościenny Nadciśnieniowy

Deklaracje

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową albo europejską ocenę techniczną. Obowiązek wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej CPR (z języka ang. Construction Products Regulation). Określa on, w jaki sposób powinny być wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na terenie państw członkowskich UE. Jednym z etapów tego procesu jest potwierdzenie właściwości użytkowych produktów – każdy z wyrobów musi zostać poddany specjalistycznym badaniom, za których przeprowadzenie odpowiedzialne są akredytowane, notyfikowane jednostki. Jedną z krajowych instytucji, upoważnionych do wykonania tego rodzaju testów, jest Jednostka Notyfikowana Nr 2310 Certbud. Badania te przeprowadza się według metodologii opisanej w normie – krajowej lub europejskiej (inaczej zharmonizowanej hEN). Normy te nie definiują, czym jest dany wyrób budowlany - określają jedynie metodologią badania jego cech w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk. Uwzględniają także wytyczne pozwalające producentom na sprawne wdrożenie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

 

Co daje Deklaracja?

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych to dokument, który jest potwierdzeniem właściwości wyrobu budowlanego. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego cech, dokumentów, na podstawie których został zbadany oraz instytucji, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie testów. Stosowanie w codziennej pracy produktów, które posiadają odpowiednie certyfikaty, stanowi dla wykonawcy gwarancję, że wykonane przez niego konstrukcje będą bezpieczne i zachowają swoje parametry przez lata. Co więcej, DWU to dokument, który daje wszystkim uczestnikom rynku budowlanego (nie tylko wykonawcom, ale też inwestorom lub kupującym) możliwość porównania rozwiązań w oparciu o jednoznaczne i czytelnie określone parametry. Właściwości wyrobów weryfikowane są na podstawie kryteriów obowiązujących we wszystkich państwach należących do UE. DWU to także dokument, który pozwala na uzyskanie odbioru budowlanego i jest jednym z elementów dokumentacji, która stanowi uzupełnienie m.in. dziennika budowy. Jest to istotne nie tylko z perspektywy inwestora, ale też wykonawcy czy podwykonawcy.


 

 

 Kamil Mierzyński P.H.U.            

ul. Jasna 43, 43-211 Czarków

Regon: 384452871

NIP:  634 296 76 13

            

Nazwa banku:  ING BANK ŚLĄSKI

Nr. konta: 25 1050 1315 1000 0097 1968 8179

IBAN: PL 25 1050 1315 1000 0097 1968 8179

Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW