INSTRUKCJE ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF

Wymagany program do wyświetlenia instrukcji Adobe Acrobat

 


INSTRUKCJA PRZEZNACZONA

DO SAMODZIELNEGO
MONTAŻU WKŁADU KOMINOWEGO

 

Przed przystąpieniem do montaż wkładu kominowego upewnij się, że światło komina jest drożne bez wystających fragmentów spoiny mogącej utrudniać montaż. Zaleca się wezwać mistrza kominiarskiego, który dokona inspekcji komina, ustali właściwy kanał, sprawdzi, drożność oraz wyczyści z zalegającej sadzy.

 

 


INSTRUKCJA PRZEZNACZONA

DO SAMODZIELNEGO
MONTAŻU KOMNINA IZOLOWANEGO

 

Wykonanie montażu według wskazówek w instrukcji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kominoweg oraz wyklucza ryzyko powstania szkód na osobie lub mieniu, będących następstwem nieprawidłowego montażu komnina izolowanego. Zaleca się wezwać mistrza kominiarskiego, który dokona inspekcji. 

 

 


 Kamil Mierzyński P.H.U.            

ul. Jasna 43, 43-211 Czarków

Regon: 384452871

NIP:  634 296 76 13

            

Nazwa banku:  ING BANK ŚLĄSKI

Nr. konta: 25 1050 1315 1000 0097 1968 8179

IBAN: PL 25 1050 1315 1000 0097 1968 8179

Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW